Flex-leerkracht

Het inspireren en begeleiden van kinderen op het gebied van taal en rekenen, maar dan even anders? Regel vervanging op een verdiepende wijze en verlaag de werkdruk op school met een bijzonder project van Simurgh rondom het oude Perzië. Leerkracht, wereldreiziger en verhalenverteller Janey IJsendoorn – de Jonge verzorgt verschillende soorten dagen vol verwondering, te boeken als geheel project (5-7 dagen/dagdelen) of als invaldag.

Ontdek HIER meer over het Perzië project en HIER over Simurgh.

Verwondering

Alle activiteiten van Simurgh zijn al in de praktijk gebracht, binnen het reguliere onderwijs, Vrije School onderwijs en plusklassen. De reacties uit de praktijk van kinderen, ouders en collega’s bevestigen mijn ervaring dat kinderen meer leren door de stof die ze verwerken, ook daadwerkelijk door hun handen te laten gaan.

‘…dat het veel lijkt op het Europa van nu,
met veel verschillende culturen en gewoonten…’ (Mischa, 12 jaar)

Vleugels uitslaan

Na vijftien jaar werken binnen het reguliere en vrijeschool-onderwijs wilde ik graag mijn vleugels uitslaan. In mijn werk als leerkracht en verhalenverteller ontdekte ik hoezeer het creatieve karakter van de lessen mijn leerlingen aansprak. Het plezier dat ze hebben in het ontdekken van hun kwaliteiten en talenten geeft mij energie. Energie die ik omzet in het overbrengen van nieuwe kennis en verwondering.

Lees HIER meer over mij.

Het Perzië project

Vanuit de bakermat van onze beschaving lesgeven

‘Ik wist niet dat die Perzen zulke positieve dingen gebracht hebben.’
(Nathan, 15 jaar)
Je leert nieuwe dingen het best wanneer je besef hebt van het oude. Oude beschavingen hebben ons mensen op zoveel vlakken verrijking gebracht, maar we zijn er ons niet meer van bewust. Met het project over het oude Perzië, een onderwerp dat mij fascineert, wil ik onderwijs geven vanuit een geheel nieuw perspectief. Verwondering is wat me hierin drijft.

Zeven keer verwondering

Gedurende 7 weken zal ik een halve tot hele dag les kunnen geven in de klas, aan de kinderen.
Het programma is opgedeeld in zeven thema’s, te weten:
  • Geschiedenis: bas-reliëf of stop-motion
  • Taal: poëzie of verhalen schrijven
  • Rekenen: mozaïeken of spijkerschrift
  • Filosofie
  • Kinderen: spelletjes uit het Midden-Oosten
  • Cultuur: feesten en kookworkshop
  • Schoonheid: boetseren in stijl

Impressies

Bekijk hiernaast impressies uit de praktijk.
Klik hieronder voor mijn Youtube kanaal.

Simurgh

Simurgh is de naam van een mythologisch dier, wonend op de top van de berg Elboers, een heilige Perzische berg die de hemel raakt. Het dier is half vogel, half zoogdier. Haar vleugels zijn breed als de wolken en haar veren bezitten magische helende krachten. En Simurgh is alwetend. Met koning Salomo sprak ze over filosofie. Ze zou 1500 jaar lang leven, zichzelf nieuw leven inblazen en dan nog eens 1500 jaar op aarde zijn.

Ooit had Simurgh een nest in de Boom der Kennis. Dit werd bewaakt door duizenden geesten en de zaden van goedheid en kennis ontsproten aan de takken. Toen Simurgh uit de boom opsteeg, groeiden duizend nieuwe twijgen uit de gehavende boom. Simurgh streek weer neer in de boom, duizend twijgen braken af en de zaden van al het leven verspreidden zich over de aarde. In het boek Shanameh voedt Simurgh een verstoten koningskind op alsof het haar eigen jong is. Dit kind met een afwijkend uiterlijk kreeg hierdoor de kans zich te ontwikkelen als een sterk mens.

Contact

U kunt het best contact met mij opnemen door mij direct per mail of telefoon te benaderen.

Simurgh.onderwijs@gmail.com of 06-22198811

Over mij

Ik ben begonnen met een carrière in marketing bij Toerisme en Recreatie en Bloemenbureau en veel reizen. Inmiddels ben ik al 15 jaar werkzaam in het onderwijs en heel wat (levens)lessen rijker. Ik geniet het meest wanneer ik zelf ook nieuwe dingen leer en dat kan uitdragen. Ik ben analytisch sterk en ik hou van uitdagingen en out-of-the-box denken. Wanneer ik daarmee kinderen weer zie fonkelen ben ik op mijn best.

Zo’n drie jaar geleden maakte ik de overstap naar het vrijeschool-onderwijs, met meer eigen invulling voor de periodes en kunstzinnige vakken. En het uitgangspunt hoofd, hart en handen. Onderwijs is volgens mij meer dan kennis-overdracht, zelfs bij rekenen kan je hart opengaan, er zit schoonheid in logica. En wanneer je een verwerking van de leerstof ook nog door je handen kunt laten gaan en er iets mee creëert, zal het een ervaring zijn die je als kind nooit zult vergeten.
In 2019 maakte ik de switch naar volledige creativiteit en onafhankelijkheid. Als ik een klas had gehad, kreeg ik van de kinderen altijd te horen dat ze het creatieve gedeelte wat ik aanbood zo leuk vonden. En dat anders zijn of denken er mag zijn. Het herkennen van kwaliteiten en talenten. Daar wil ik meer mee. En ik raakte in de ban van het oude Perzië, iets waar ik zo weinig van af wist, maar mij tijdens een voorbereiding binnen het vrijeschool-onderwijs triggerde.

Ik woon in Overveen, met man en drie kinderen en niet te vergeten mijn micro dierenachtertuin van wandelende takken en kikkers, salamanders en veel verschillende vogels en vlinders. Ik doe wekelijks aan rock en roll- en flamenco-dansen, lees graag en probeer al de vakanties te benutten met mooie reizen. Want wie verre reizen maakt kan veel verhalen. Daarom kun je mij ook inhuren met mijn verhalencaravan, als sagenverteller.

Verhalencaravan


Naast leerkracht vind ik het heerlijk als Sagenverteller de mensen jong en oud te boeien met de kunst van het verhalen vertellen. Ook in de klas maak ik dankbaar gebruik van deze mooie en effectieve vorm van informatieoverdracht die niet alleen de fantasie prikkelt maar ook zorgt voor een goede concentratie en actieve werkhouding.

Agenda

...Under construction...

Goed geregeld

Wet- en regelgeving: ZZP Onderwijs professional

De afgelopen 15 jaar sta ik met veel plezier, kennis en energie als leerkracht voor de klas. Sinds begin 2020 ben ik met Simurgh als ZZP leerkracht geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek kan ik u een actuele VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) tonen.

Modelovereenkomst

Simurgh werkt met een modelovereenkomst zoals voorgesteld door de Belastingdienst, die bij een opdracht aan beide partijen wordt voorgelegd. Deze heeft als primair doel de gemaakte wederzijdse afspraken vast te leggen waaronder het uitsluiten van schijnzelfstandigheid ter vervanging van de sinds 1 mei 2016 afgeschafte VAR.